top of page

Privacy- en cookiereglement

BOS Installatiewerken en BOS Daktechniek nemen de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus.

BOS Installatiewerken en BOS Daktechniek vallen onder BOS Groep en worden verder aangeduid als BOS.

BOS heeft dit privacy- en cookiereglement opgesteld om te informeren over de waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als je (persoonlijk of via een bedrijf) diensten en/of producten van ons bestelt, informatie opvraagt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten of informatie.

  • Bezoekersgegevens: op de website (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

  • Betaalgegevens: betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

BOS kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Onderaannemers/toeleveranciers: wij delen de persoonsgegevens met de ingeschakelde onderaannemers/toeleveranciers om hun werkzaamheden voor BOS correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij je nadrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven.

  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal BOS persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

BOS maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.

  • cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten en Europa. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. BOS heeft hier geen invloed op.

BOS heeft Google geen toestemming gegeven om de via de website van BOS verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. BOS draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die websites/organisaties. Lees hiervoor het privacy reglement van de betreffende website/organisatie die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

BOS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor BOS jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Omdat BOS beoogt jou op lange termijn naar tevredenheid van dienst te zijn, wordt de inhoud van de geleverde diensten zo lang als nodig bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bosgroep.com. BOS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

BOS neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. BOS heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Zo hebben al onze websites een SSL certificaat, houden we de software op onze websites (inclusief plugins, widgets, extensies) up-to-date, beperken we het aantal mensen wat toegang heeft tot jouw gegevens tot een minimum, is vastgelegd wie waarom toegang heeft tot jouw gegevens en is met al deze mensen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin zij bevestigen zeer zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Tevens hebben we een beleid voor datalekken.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door BOS of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via info@bosgroep.com.

www.bosgroep.com en www.hetsolarteam.nl zijn websites van BOS.

BOS is als volgt te bereiken:

Adres: Tennesseedreef 17, 3565 CK Utrecht | Telefoonnummer: 030-2882488 | E-mailadres: info@bosgroep.com

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOS, verzoeken wij je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@bosgroep.com. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

BOS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiereglement. Lees daarom regelmatig het privacy- en cookiereglement voor een update.

bottom of page